©

1. Organizatorul

1.1 Campania promoțională denumită „Treasure Hunt Auto Big” este organizată de societatea „ABC Car Agency” (numită în continuare „Auto Big” sau „Organizatorul”), cu sediul social în Sat Breazu, Comuna Rediu, Str Lacramioarelor, nr 13, parter, cam 1, ap 1, 707406, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/3575/07.12.2017, cod unic RO38572514.

2. Scopul și Durata Campaniei

2.1 Campania este organizată pe baza prezentului Regulament și are ca scop promovarea Auto Big.

2.2 Campania se desfășoară în perioada 27 mai 2024 – 8 iunie 2024 până la ora 23:59:59 (denumită în continuare „Durata”).

3. Participanți

3.1 La Campanie poate participa orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

Are vârsta minimă de 18 ani la data începerii Campaniei.

Este cetățean român sau străin cu rezidență în România.

Participă la treasure hunt conform mecanismului descris mai jos.

4. Mecanismul Campaniei

4.1 Înscrierea în Campanie se face în mod gratuit pentru orice participant. În cadrul acestei campanii, participanții trebuie să parcurgă toți cei 6 pași (să descopere cele 6 indicii), începând cu confirmarea adresei de e-mail în baza e-mail-ului de confirmare primit după identificarea primului indiciu.

4.2 Participanții trebuie să urmeze indiciile furnizate atât online, cât și în locații fizice din București, pentru a avansa în treasure hunt.

4.3 Indiciul cu numărul 6 va debloca ultima informare cu privire la întâlnirea finală între participanți și echipa Auto Big, unde se va desemna câștigătorul.

4.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Concursului cu înștiințarea publicului. Orice eventuale modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor publicate pe site-ul www.sabon.ro

4.6. Participanților le revine obligația de a parcurge modificările, cât timp acestea sunt afișate pe pagina de internet menționată. Organizatorul nu va face alte demersuri de informare în afara de afișare pe pagina menționată.

5. Premiile

5.1 Premiul oferit de Organizator este Experiența Platinum de la Academia Titi Aur, în valoare de 2200 RON.

5.2 Premiul nu poate fi înlocuit cu alte produse sau servicii și nu poate fi compensat în bani.

6. Validarea și Predarea Premiului

6.1 Organizatorul va desemna câștigătorul în ziua finală a campaniei pentru a valida câștigarea premiului și a stabili modalitățile de predare.

7. Protecția Datelor Personale

7.1 Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în scopul desfășurării campaniei.

7.2 Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

8. Taxe și Impozite

8.1 Organizatorul va suporta impozitul aferent premiului oferit.

8.2 Orice alte costuri legate de ridicarea premiului vor fi suportate de câștigător.

9. Forța Majoră și Cazul Fortuit

9.1 Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul apariției unei situații de forță majoră sau caz fortuit care împiedică desfășurarea campaniei.

10. Legea Aplicabilă și Litigii

10.1 Prezentul Regulament este guvernat de legea română.

10.2 Orice dispută apărută în legătură cu campania va fi rezolvată pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de instanțele competente din România.

Organizator,

ABC Car Agency.

Ai o întrebare?